Het geld afdragen aan de VVE

Om onderhoud van tevoren te plannen wat er aan het pand moet gebeuren is een Technisch meerjaren plan het meest geschikt. In dit plan staan alle werkzaamheden en vervangingen wat in verloop van tijd verricht moet worden aan het pand. Hierin zal niet de niet ingeplande onderhoudswerkzaamheden komen te staan. Het is dus ene plan waar vooraf al bekend is wel onderhoud er plaats zou moeten vinden aan de diverse onderdelen van het pand of complex. Het voornaamste doel wat dit plan met zich mee zal dragen is het inzichtelijk maken van alle kosten  dat het onderhoud en herstel van diverse onderdelen aan eht pand met zich mee zal brengen. Voorbeeld MJOP is bijvoorbeeld een plan voor 25 jaar waarin zal staan wat de kosten zijn voor het vervangen van het trappenhuis en de dakpanelen. In sommige gevallen wordt er als er sprake is van een vereniging van eigenaars dit plan gezamenlijk opgesteld. Om er dan voor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is voor de werkzaamheden moet elke bewoner per maand een bepaald bedrag overmaken naar de VVE. Dit geld zal dan in een aparte pot terecht komen, waardoor er altijd voldoende geld beschikbaar zal zijn. Je kan dit bedrag niet weigeren, omdat je bij het kopen van het appartement verplicht bent om dit bedrag te accepteren. Het is ook niet mogelijk om dit bedrag af te kopen, waardoor er geëist wordt dat je iedere maand dit bedrag afstaat. Er ontstaat regelmatig onenigheid over de bijdrage aan de VEE, omdat sommige bewoners niet altijd het idee hebben dat het geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor eventueel herstel. Dit is een reden dat het voor de bewoners vrij toegankelijk is om de uitgaven te kunnen bekijken in het dossier. Door hier open kaart in te spelen wordt onenigheid voorkomen en weet men precies wat er met het geld is gebeurt.