Netwerk van windmolenparken verbindt Noordzee landen | Hollandsche Wind

TenneT heeft een plan gepresenteerd waarin de netbeheerder pleit voor een kunstmatig eiland in de Noordzee. Dit eiland, dat op de Doggersbank zou moeten komen, kan een windenergie knooppunt zijn voor de landen er omheen. Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen zouden dan via het eiland verbonden zijn met een netwerk aan windmolenparken op zee. De verwachting van TenneT is, dat hierdoor niet alleen de zekerheid van stroomlevering vergroot zal worden, maar dat de prijzen voor deze vorm van duurzame energie ook aanzienlijk zullen dalen. Bovendien zullen de voordelen van zo’n internationaal project opwegen tegen de benodigde miljarden investering.

Samenwerking
TenneT topman Kroon benadrukt dat het een haalbaar plan is, mits de betrokken overheden, energiebedrijven, netbeheerders en diverse milieuorganisaties bereid zijn intensief met elkaar samen te werken. Bouwen op de Doggersbank, waar het ondiep is, heeft zeker financiële voordelen. Echter, milieuorganisaties kijken ook kritisch naar de mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur in dat deel van de Noordzee. Toch denkt Kroon dat het opwekken van zulke hoeveelheden windenergie en de verkleining van de CO2-uitstoot ook veel milieuvoordelen met zich mee brengt. Natuur & Milieu en Greenpeace hebben gematigd positief gereageerd op het plan.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Hollandsche Wind