Opstellen ouderschapsplan

Wanneer bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken wil je toch in de meeste gevallen dat zij zo weinig mogelijk last hebben van het feit dat jullie uit elkaar gaan. Veel stellen die gaan scheiden willen een regeling voor de kinderen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Het opstellen van een ouderschapsplan kan daarbij helpen.

Wat wordt in het ouderschapsplan opgenomen?

Opstellen ouderschapsplan moet hoog op je prioriteitenlijstje staan bij een scheiding. Het is van het belang voor je kind(eren) als er goede afspraken worden gemaakt over de kinderen. Punten die in een ouderschapsplan kunnen worden opgenomen zijn onder andere: Bij welke ouder woont het kind en wanneer bezoekt het de andere ouder? Bij co-ouderschap afspraken wanneer het kind bij papa en wanneer bij mama woont. Verder moet duidelijk zijn welke beslissingen de ouders afzonderlijk van elkaar kunnen nemen en over welke zaken eerst overleg met de andere ouder moet plaatsvinden. Hoe worden feestdagen en vakanties verdeeld, kan er tussentijds van de afspraken worden afgeweken?

Financiële zaken

Ook financiële zaken moeten in het ouderschapsplan aan de orde komen. Wie betaalt welke kosten las het gaat om school, de sportclub, kleding, een nieuwe fiets of studiekosten. Allemaal punten waarvan het goed is dat het duidelijk is wat hierover is afgesproken. Dit is ook voor je kind prettig, want als er duidelijke afspraken zijn waar beide ouders zich aan houden zal er als het goed is ook minder onenigheid tussen hen zijn. En daar heeft je kind alleen maar baat bij.