Periodieke keuring industriepoorten

Veel firma’s zijn niet op de hoogte dat het wettelijk verplicht is om periodieke keuring en service aan industriepoorten te laten uitvoeren. De Europese en Arbowetgeving heeft het wettelijk verplicht om industriepoorten en laad en lossystemen te laten keuren om de veiligheid van personeel te kunnen waarborgen. Industriepoorten moeten voldoen aan de EN-13241-1 norm om in gebruik genomen te mogen worden.

Periodieke keuring industriepoorten

De techniekers van ROMASS Business zijn professioneel opgeleid om onderhoud en keuring uit te voeren volgens de wettelijke normen. Tijdens een keuring wordt de poort nagelopen of de onderdelen nog goed functioneren en voldoen aan de vastgestelde normen. Een aantal onderdelen die worden gecontroleerd zijn:

  • Elektrische aandrijving
  • Kettingspanning en kettingwielen
  • Onderloopbeveiliging en veerbreukbeveiliging
  • Scharnieren en rolhouders
  • Touw en kabelbediening

Indien er tijdens de keuring naar voren kot dat een onderdeel niet meer voldoet aan de wettelijk eisen is het van belang dat deze hersteld wordt of vervangen worden. Al onze techniekers beschikken over een servicebus met een ruime voorraad van reserveonderdelen. Hierdoor kunnen onze techniekers direct op locatie versleten onderdelen vervangen en hoeft de industriepoort niet afgekeurd te worden.

Serviceovereenkomsten voor jaarlijkse keuring

ROMASS Business biedt verschillende service overeenkomsten aan voor het jaarlijks laten keuren van industriepoorten. Afhankelijk van het aantal poorten, staat van de poorten en eisen en wensen kunt u kiezen uit drie verschillende serviceovereenkomsten:

  • Eenmalige service
  • Pakket Zorgeloos
  • Pakket Op maat

Bij het afsluiten van een zorgeloos of op maat pakket bij ons, kunt u gebruik maken van onze 24/7 storingsdienst waarbij in geval van een kritische storing. Indien er een kritische storing optreedt aan een industriepoort staat er binnen 2 uur een technieker op locatie om de problemen met een poort op te lossen. Dankzij ons uitgebreide netwerk van servicetechniekers in heel België is er altijd een technieker in de buurt.

Meer informatie over onze serviceovereenkomsten kunt u terug vinden op onze website. Wilt u liever persoonlijk contact over onze serviceovereenkomsten? Wij zijn bereikbaar op: 03/8080702.