Sprong in je carrière met outplacement

Voor een bedrijf is het belangrijk dat het tevreden medewerkers heeft, want ontevreden medewerkers zorgen alleen maar voor kosten en moeite. Een van de kostposten waar een bedrijf mee te maken krijgt bij ontevreden medewerkers is een hoger ziekteverzuim en een hoger ziekteverzuim is erg duur voor een bedrijf omdat het bedrijf niet alleen de zieke medewerker moet betalen maar ook voor vervanging moet zorgen voor de zieke medewerker.

Met een medewerkersonderzoek kan een bedrijf kijken hoe tevreden hun medewerkers zijn en is het bedrijf in staat om op de punten waar de medewerkers ontevreden zijn ervoor te zorgen dat er iets aan de ontevredenheid van de medewerkers wordt gedaan. Een MTO stelt een bedrijf dus in staat om in te grijpen op momenten dat de toestand van de medewerkers daar om vraagt.

Als bedrijfsdoelen elke keer niet worden gehaald of als er een te hoog ziekteverzuim is kan dat betekenen dat de vitaliteit medewerkers laag is. Als de vitaliteit laag is, is het belangrijk om de vitaliteit van de medewerkers te meten. De vitaliteit van de medewerkers kan worden gemeten in een vitaliteitsonderzoek.

Her is belangrijk voor een organisatie om te weten wanneer de medewerkers minder tevreden zijn dan zou moeten, want anders halen medewerkers nooit het prestatieniveau dat van hen wordt verwacht. Als de tevredenheid van de medewerkers dan onbekend is en het wel bekend is dat er een hoger ziekteverzuim is dan zou moeten en dat de prestaties van de medewerkers ook minder zijn dan zou moeten is het een goed idee om de medewerkerstevredenheid te gaan meten.

Een vitaliteitsonderzoek zorgt er dan voor dat er een overzicht komt van de dingen die goed gaan met de medewerkers en met de dingen die minder gaan met de medewerkers. Deze punten stellen een bedrijf dan in staat om wat aan de medewerkerstevredenheid te doen.