Het outplacementtraject

In sommige omstandigheden is het voor bedrijven niet anders dan om werknemers te ontslaan. Bedrijven kunnen het hoofd anders niet meer boven water houden, dus ze moeten wel. Zowel voor werkgever als voor werknemers een erg vervelende situatie. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen kan er een outplacementbureau worden ingeschakeld. In veel gevallen kan zo’n bureau een waardevolle bijdrage leveren.

Outplacement wordt ingezet voor werknemers die niet meer kunnen of mogen werken in een organisatie en daarbij behoefte hebben aan professionele begeleiding. In de meeste gevallen is hierbij sprake van ontslag of dreigend ontslag. Andere redenen waarom outplacement kan worden ingezet boventalligheid, een onoplosbaar arbeidsconflict, een vastgelopen carrière of een reorganisatie. Het beste moment om te starten met het outplacementtraject is wanneer de werknemer nog in dienst is bij het bedrijf. Dit maakt het een stuk makkelijker om de overstap naar nieuwe werkgever of eigen bedrijf te maken.

De duur van zo’n traject verschilt per persoon. Doorgaans wordt gezegd 6 tot 12 maanden, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de persoon het traject na 3 maanden al succesvol had afgelegd. Het traject bestaat uit een aantal stappen. Allereerst vindt er een kennismaking plaats, waarbij de persoonlijke en professionele situatie wordt besproken. Uit dit gesprek komen als het goed is handige inzichten. Aan de hand daarvan kan een plan van aanpak worden opgesteld. Vervolgens volgt er een uitgebreide begeleidingsfase.

Outplacement heeft meerdere voordelen, zoals dat een snelle plaatsing van de werknemer de werkgever een hoop loonkosten scheelt. Daarbij zit de werkgever niet meer opgescheept met een waarschijnlijk ongemotiveerde werknemer. Voor de werknemer is het voordeel dat hij of zij snel weet waar het aan toe is en er een einde komt aan de onzekere situatie. Voor beide partijen kan het dus positief uitpakken. Geïnteresseerd? Neem eens een kijkje op de website carrierepoort.nl.