Structurele inkomensdaling geen reden voor huurverlaging | Obligatiebeheer Noordenwind

 

Op 31 mei 2016 werd er in het parlement gesproken over de ‘Staat van de Volkshuisvesting’. Eén van de zaken die daarbij aan de orde kwam, was een verzoek van de Partij van de Arbeid om een structurele daling van het inkomen te koppelen aan een verlaging van de huur. Dit zou in de praktijk betekenen dat een huurder bijvoorbeeld in het geval van ontslag minder huur zou hoeven te betalen. Minister Blok wees dit voorstel af en stelde dat huurders in dit opzicht gelijke verplichtingen moeten hebben als investeerders van woningen en zelf oplossingen zouden moeten vinden voor de gevolgen van een dergelijke inkomensdaling. Op deze manier is het eerlijker geregeld voor beide partijen.

Rechten bij huurverhoging

De Landelijke Studentenvakbond beticht verhuurders ervan huren te verhogen tot boven wat geldt als de vrije sector grens, om daarmee de verhuurdersheffing te ontlopen. De Partij van de Arbeid wil dat de minister dit gaat onderzoeken. Minister Blok gaf aan dit onmogelijk op individueel niveau in kaart te kunnen brengen en stelde voor de huurcommissie bij deze kwestie te betrekken. De huurcommissie zou onterechte huurverhogingen kunnen signaleren en tevens moeten nagaan of het verstrekken van informatie bij huurverhogingen verbeterd zou kunnen worden.

copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind